Reklama

Kościół

Zmiany kapłanów 2022 r.

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

Biskupi w swoich diecezjach kierują poszczególnych księży na nowe parafie.

!ZMIANY BĘDZIEMY AKTUALIZOWAĆ NA BIEŻĄCO!

ARCHIDIECEZJA BIAŁOSTOCKA

Archidiecezja podzielona jest na 116 parafii, w tym trzy zakonne. Na terenie Archidiecezji istnieje ponadto parafia wojskowa należąca do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz parafia greckokatolicka. Średnio w parafii Archidiecezji mieszka 3,1 tys. katolików. Do Archidiecezji Białostockiej inkardynowanych jest 410 księży.
Zmiany personalne w archidiecezji białostockiej (2022)

DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA

Papież Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus z dnia 25 marca 1992 roku – z wydzielonego terenu archidiecezji krakowskiej (dekanaty: andrychowski, bialski, kęcki, oświęcimski, żywiecki I, żywiecki II) i diecezji katowickiej (dekanaty: Bielsko-Biała centrum, Bielsko-Biała zachód, cieszyński, czechowicki, istebniański, skoczowski, strumieński, wiślański) – utworzył diecezję bielsko-żywiecką. 6 stycznia 2014 roku w bielskiej katedrze odbyły się uroczystości przyjęcia sakry biskupiej i ingresu nowego ordynariusza diecezji. Duchownemu sakry udzielił metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore i administrator apostolski diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy. 7 stycznia w kaplicy Kurii w Bielsku-Białej bp Pindel kanonicznie objął rządy w diecezji.
Zmiany personalne w diecezji bielsko-żywieckiej (2022)

DIECEZJA BYDGOSKA

Ustanowiona 24 lutego 2004 r. przez papieża Jana Pawła II dekretem uzupełniającym bullę „Totus Tuus Poloniae populus”, który wszedł w życie 25 marca 2004 r. Diecezja w liczbach: obszar: 5 200 km2, mieszkańców: 622 000, katolików: 583 000, parafii: 153, księży diecezjalnych: 294, księży zakonnych: 41, sióstr zakonnych: 44.
Zmiany personalne w diecezji bydgoskiej (2022)


• CZĘSTOCHOWSKA archidiecezja

Reklama

DIECEZJA DROHICZYŃSKA

Diecezja Drohiczyńska położona jest na obszarze wschodniej Polski, niemal w całości na terenie Podlasia. Została proklamowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II dnia 5 czerwca 1991 r., podczas liturgii mszalnej na błoniach pod Białymstokiem, a powiększona 25 marca 1992 roku bullą Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus”. W jej skład weszły wówczas trzy dekanaty z diecezji siedleckiej: węgrowski, sokołowski, sterdyński oraz część dekanatów: liwskiego, łosickiego i janowskiego. Ziemie, które obecnie obejmuje diecezja drohiczyńska, w XII w. w części należały do diecezji płockiej. Od połowy XIII w. sięgały tutaj wpływy diecezji chełmskiej i przypuszczalnie pod koniec XIV w. diecezji włodzimierskiej. Od początku XV w. aż do schyłku XVIII w. większa część Podlasia należała do diecezji łuckiej, zwanej czasami łucko-brzeską.
Zmiany personalne w diecezji drohiczyńskiej (2022)


• ELBLĄSKA diecezja


• EŁCKA diecezja

ARCHIDIECEZJA GDAŃSKA

Archidiecezja Gdańska obejmuje obszar o powierzchni 2500 km2. Jej granice opierają się z jednej strony o Bałtyk, z drugiej o Kaszuby oraz rzekę Wisłę. Diecezja gdańska 25 marca 1992 roku stała się archidiecezją i siedzibą metropolii gdańskiej. Należą do niej diecezje pelplińska i toruńska. Katedrą Archidiecezji Gdańskiej jest Bazylika Świętej Trójcy w Gdańsku Oliwie. Kościołem konkatedralnym jest Bazylika Mariacka (Wniebowzięcia NMP) w Gdańsku. Terytorium Archidiecezji Gdańskiej jest podzielone na 24 dekanaty, obejmujące łącznie 200 parafii.
Zmiany personalne w archidiecezji gdańskiej (2022)

DIECEZJA GLIWICKA

Zmiany kościelne z 1992 r. o powołaniu metropolii górnośląskiej i nowej diecezji gliwickiej były jakby dopowiedzeniem mocą papieskich decyzji kolejnego kroku w kierunku integracji ziemi i ludności tutaj zamieszkującej. Kształt jednakże nowej diecezji wypłynął nie z przesłanek historycznych, lecz podyktowany był aktualnymi odniesieniami, co nie przeszkadza budować przyszłości na fundamencie bogatej przeszłości.
Zmiany personalne w diecezji gliwickiej (2022)

Reklama

ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA

W roku 2009 przypadła 1010. rocznica kanonizacji św. Wojciecha oraz 30. rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do grobu Świętego Męczennika. To właśnie w czasie tej pamiętnej pielgrzymki do Gniezna Papież – Słowianin odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, ukazując jednocześnie św. Wojciecha jako Patrona tejże jedności oraz Patrona coraz pełniej jednoczącego się Kościoła. W tym samym roku (2009) do arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego powrócił tytuł Prymasa Polski. Obecnie godność ta jest wyłącznie honorowa bez przysługującej jej w dawnych czasach jurysdykcji. Kompetencje Prymasa określa szczegółowo nowy statut Konferencji Episkopatu Polski, który stanowi, że Prymas Polski zachowuje honorowe pierwszeństwo wśród biskupów, jest członkiem Rady Stałej Episkopatu i obok kardynałów kierujących diecezjami jest faktycznie jedynym niewybieralnym członkiem tejże Rady, co zapewnia jemu znamię jedności i ciągłości.
Zmiany personalne w archidiecezji gnieźnieńskiej (2022)

DIECEZJA KALISKA

W wyniku reorganizacji terytorialnej Kościoła katolickiego w Polsce, została utworzona przez Ojca św. Jana Pawła II, dnia 25 marca 1992 roku, na mocy bulli Totus Tuus Poloniae Populus, jako jedna z 13 nowych diecezji, również nasza Diecezja Kaliska. W jej skład weszły części trzech dotychczasowych archidiecezji:
gnieźnieńskiej (3 dekanaty Czermin Jarocin i Pleszew, około 90 tysięcy wiernych), poznańskiej (9 dekanatów Bralin, Kępno, Koźmin Wlkp, Krotoszyn, Odolanów, Ołobok, Ostrów I, Ostrów II i Ostrzeszów, około 320 tysięcy wiernych), wrocławskiej (2 dekanaty, Syców - bez parafii Poniatowice i Twardogóra oraz 3 parafie z dekanatu Milicz, co stanowiło ok. 45 tysięcy wiernych), a także części trzech diecezji: częstochowskiej ( 3 dekanaty, Bolesławiec bez parafii Skomlin, Lututów bez parafii Naramice i Wieruszów, liczba wiernych około 50 tysięcy) opolskiej (dekanat Wołczyn oraz parafie Uszyce i Zdziechowice z dekanatu Gorzów Śląski, liczba wiernych wyniosła około 25 tysięcy) oraz włocławskiej (6 dekanatów Błaszki, Kalisz I, Kalisz II, Koźminek, Stawiszyn i Złoczew, co stanowiło około 220 tysięcy wiernych).
Zmiany personalne w diecezji kaliskiej (2022)

Reklama

ARCHIDIECEZJA KATOWICKA

Ustanowiona diecezją 28 X 1925 r. przez papieża Piusa XI bullą “Vixdum Poloniae unitas”. Ustanowiona archidiecezją 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą “Totus Tuus Poloniae populus”. Archidiecezja w liczbach: obszar: 2 400 km2, mieszkańców: ok. 1 461 000, katolików: ok. 1 390 000, parafii: 322, księży diecezjalnych: 1 021, księży zakonnych: 137, sióstr zakonnych: 684, alumnów: 55.
Zmiany personalne w archidiecezji katowickiej (2022)

DIECEZJA KIELECKA

Diecezja ustanowiona 13 czerwca 1805 przez Piusa VII po zlikwidowaniu diecezji tarnowskiej. Została zniesiona przez tego samego papieża 30 czerwca 1818 równocześnie z powołaniem diecezji sandomierskiej. Reaktywowana przez papieża Leona XIII 28 grudnia 1882. Ostatnie zmiany terytorialne wprowadził papież Jan Paweł II 25 marca 1992.
Zmiany personalne w diecezji kieleckiej (2022)

Reklama


• KOSZALIŃSKO – KOŁOBRZESKA diecezja

ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA

Archidiecezja Krakowska to jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim ustanowiona w 1925 r. Według wielu badaczy jest bardzo prawdopodobne, że życie religijne na terenie obecnej Małopolski istniało jeszcze przed rokiem 1000. Diecezja krakowska erygowana w 1000 roku przez papieża Sylwestra II przez wiele wieków ulegała licznym podziałom ze względu na rozbiory Polski (od XI w. Kraków był stolicą Polski i przez wiele wieków drugim po Gnieźnie ośrodkiem kościelnym w Polsce). Należała do: metropolii gnieźnieńskiej (do 1807 r.), metropolii lwowskiej (1807 r. – 1818 r.), metropolii warszawskiej (1818 r. – 1880 r.), Stolicy Apostolskiej (1880 r. – 1925 r.), archidiecezja krakowska (od 1925 r.), metropolia krakowska (od 1992 r.) wraz z diecezjami bielsko-żywiecką, kielecką, tarnowską. W archidiecezji krakowskiej odbyły się 44 synody – ostatni przeprowadził kard. Karol Wojtyła w latach: 1972 r. -1979 r. Od wieków działają w niej szpitale, bractwa i instytucje charytatywne.
Zmiany personalne w archidiecezji krakowskiej (2022)


Sierpniowe zmiany personalne w archidiecezji krakowskiej (2022)

DIECEZJA LEGNICKA

Ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”. 24 lutego 2004 r. papież Jan Paweł II wprowadził zmiany terytorialne. Diecezja w liczbach: obszar (km2): 7 080, mieszkańców: 821 552, katolików: 724 367, parafii: 238, księży diecezjalnych: 327, księży zakonnych: 95, sióstr zakonnych: 153, alumnów: 23.
Zmiany personalne w diecezji legnickiej (2022)

ARCHIDIECEZJA LUBELSKA

Archidiecezja Lubelska to obszar 9.108 km2, który zamieszkuje ok. 1 mln 80 tys. osób, z czego blisko milion stanowią katolicy. W archidiecezji funkcjonuje 271 parafii, w tym 7 parafii prowadzonych jest przez zgromadzenia zakonne. Liczba księży diecezjalnych to 906 duchownych, pełniących różne posługi duszpasterskie w diecezji (613) oraz poza granicami diecezji i kraju, zajmujących się pracą dydaktyczno-naukową i pracujących w instytucjach diecezjalnych oraz emerytów.
Zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej (2022)

Reklama


• ŁOMŻYŃSKA diecezja

DIECEZJA ŁOWICKA

Z chwilą ogłoszenia dekretu „Totus Tuus Poloniae populus” pierwszy Biskup Łowicki zaczął organizować życie nowej diecezji. Erygował: Wyższe Seminarium Duchowne p. w. N M P Niepokalanej, Caritas, Kolegium Teologiczne Diecezji Łowickiej, Radio Victoria, Dom Kapłana Seniora, Sąd Biskupi. Najważniejszym wydarzeniem w życiu młodej diecezji była VII pielgrzymka papieża Jan Pawła II do Ojczyzny i do Łowicza. Papież 14 czerwca 1999 roku nawiedził katedrę i „sua voce” nadał jej tytuł Bazyliki Mniejszej i dla zgromadzonej kilkusettysięcznej rzeszy wiernych celebrował na Błoniach Łowickich Mszę Świętą. W pierwszą rocznicę tej pielgrzymki staraniem Biskupa stanął na rynku łowickim monumentalny pomnik Jana Pawła II.
Zmiany personalne w diecezji łowickiej (2022)


• ŁÓDZKA archidiecezja

DIECEZJA OPOLSKA

Diecezja w liczbach: 8033 km2 - Powierzchnia diecezji, 900 000 - Liczba mieszkańców, 860 000 - Liczba katolików, 399 - Liczba kościołów i kaplic parafialnych, 208 - Liczba kościołów nieparafialnych, 4 - Liczba rejonów duszpasterskich, 36 - Liczba dekanatów, 400 - Liczba parafii, 709 - Liczba kapłanów inkardynowanych do diecezji opolskiej, 15 - Zgromadzeń zakonnych męskich, 20 - Zgromadzeń zakonnych żeńskich.
Zmiany personalne w diecezji opolskiej (2022)

Reklama


• PELPLIŃSKA diecezja

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Diecezja poznańska jest historycznie pierwszą diecezją na ziemiach polskich ustanowioną w 968 (dwa lata po chrzcie Mieszka I) jako biskupstwo misyjne podległe bezpośrednio jurysdykcji Stolicy Apostolskiej. Na skutek reformy administracyjnej Kościoła katolickiego w Polsce w 1991 archidiecezja poznańska utraciła kilkadziesiąt parafii z terenu południowej Wielkopolski na rzecz nowo utworzonej diecezji kaliskiej. Równocześnie utworzono metropolię poznańską, w skład której wchodzi również diecezja kaliska. Ostatnia zmiana granic nastąpiła w 2004, w ramach której oddano część północno-wschodniego (m.in. Ujście, Chodzież, Rogoźno, Skoki) i wschodniego (m.in. Murowana Goślina, Nekla) obszaru na rzecz archidiecezji gnieźnieńskiej.
Zmiany personalne w archidiecezji poznańskiej (2022)


• PRZEMYSKA archidiecezja

DIECEZJA RADOMSKA

Diecezja Radomska została ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”. Diecezja w liczbach: obszar: 8 000 km^2 mieszkańców: 855 286, katolików: 836 036, parafii: 301, księży diecezjalnych: 724, księży zakonnych: 90, sióstr zakonnych: 270.
Zmiany personalne w diecezji radomskiej (2022)

DIECEZJA RZESZOWSKA

Diecezja rzeszowska należy do metropolii przemyskiej, która obejmuje archidiecezję przemyską, diecezję rzeszowską i diecezję zamojsko-lubaczowską. Granica diecezji rzeszowskiej przebiega wąskim pasem od granicy polsko-słowackiej w rejonie przejść granicznych w Koniecznej i Ożennie do Ostrów Tuszowskich w północnej części diecezji. Od wschodu graniczy z archidiecezją przemyską, od zachodu – z diecezją tarnowską, od północy z diecezją sandomierską.
Zmiany personalne w diecezji rzeszowskiej (2022)


• SANDOMIERSKA diecezja

DIECEZJA SIEDLECKA

Diecezja w liczbach: Powierzchnia: 11 440 km2, Liczba ludności: 716 300, Liczba katolików: 707 100, Liczba wyznawców innych wyznań chrześcijańskich: 5 500, Liczba wyznawców innych religii: 3 700, Liczba parafii: 247, Liczba kościołów i kaplic: 290, Liczba duchowieństwa: 686.
Zmiany personalne w diecezji siedleckiej (2022)

DIECEZJA SOSNOWIECKA

Diecezja sosnowiecka została powołana do istnienia 25 marca 1992. przez Ojca Świętego Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus. Stolicą nowo utworzonej diecezji został ustanowiony Sosnowiec, katedrą natomiast sosnowiecki kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Diecezja sosnowiecka została włączona do metropolii częstochowskiej. Biskupem ordynariuszem diecezji sosnowieckiej mianowano dotychczasowego inspektora Prowincji Wrocławskiej Salezjanów - ks. dra Adama Śmigielskiego SDB.
Zmiany personalne w diecezji sosnowieckiej (2022)


• SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA archidiecezja

DIECEZJA ŚWIDNICKA

Diecezja w liczbach: obszar: 4 060 km2, mieszkańców: 618 751, katolików: 535 651, parafii: 190, księży diecezjalnych: 351, księży zakonnych: 95, sióstr zakonnych: 360, alumnów: 27.
Zmiany personalne w diecezji świdnickiej (2022)

DIECEZJA TARNOWSKA

Diecezja w liczbach: obszar: 7 566,25 km2, mieszkańców: 1 117 500, katolików: 1 099 345, parafii: 454, księży diecezjalnych: 1 537, księży zakonnych: 140, sióstr zakonnych: 940, alumnów: 107.
Zmiany personalne w diecezji tarnowskiej (2022)

Reklama

DIECEZJA TORUŃSKA

Obecnie diecezja obejmuje teren 5427 km2 z liczbą 621 778 mieszkańców. Diecezja podzielona jest na trzy rejony: toruński, grudziądzki i brodnicki oraz na 24 dekanaty ze 196 parafiami. Patronką Diecezji Toruńskiej obrano Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, której cudowny wizerunek znajduje się w diecezjalnym sanktuarium na toruńskich Bielanach w kościele pw. św. Józefa. Kustoszami sanktuarium są ojcowie redemptoryści.
Zmiany personalne w diecezji toruńskiej (2022)

ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA

Diecezja warmińska została erygowana 29 lipca 1243 r. przez papieża Innocentego IV. Ustanowiona archidiecezją 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”. Archidiecezja w liczbach: obszar (km2): 12 000, mieszkańców: ok. 670 000, katolików: ok. 659 000, parafii: 262, księży diecezjalnych: 460, księży zakonnych: 110, sióstr zakonnych: 190.
Zmiany personalne w archidiecezji warmińskiej (2022)

ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA

Diecezja warszawska została erygowana 16 października 1798 r. przez papieża Piusa VI bullą “Ad universam agri Dominici curam” jako biskupstwo podległe bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Ustanowiona archidiecezją 30 czerwca 1818 r. przez papieża Piusa VII bullą “Militantis Ecclesiae regimini”. W latach 1946-1992 była połączona unią personalną z archidiecezją gnieźnieńską. Ostatnie zmiany terytorialne wprowadził papież Jan Paweł II 25 marca 1992 r. Archidiecezja w liczbach: obszar: 3 350 km2, mieszkańców: 1 540 000, katolików: 1 450 000, parafii: 214, księży diecezjalnych: 867, księży zakonnych: 516, sióstr zakonnych: 1 839, alumnów: 130.
Zmiany personalne w archidiecezji warszawskiej (2022)

Reklama

DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA

Diecezja powstała 25 marca 1992 r. na mocy bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus reorganizującej Diecezje i Prowincje w Polsce. Diecezja Warszawsko-Praska obejmuje prawobrzeżną Warszawę i tereny w widłach Wisły i Bugu, ograniczone na wschodzie Kamieńczykiem, Urlami, Pniewnikiem, Kałuszynem i Latowiczem, a od południa Kołbielą i Karczewem. Nowo powstała Diecezja Warszawsko-Praska jest szczególnie zróżnicowana kulturowo i socjalnie: ok. 40% ludności posiada wykształcenie średnie i wyższe, ok. 35% to robotnicy, rzemieślnicy lub chłopo-robotnicy, reszta to rolnicy. Sama prawobrzeżna Warszawa jest również zróżnicowana, każda dzielnica stanowi odrębny świat ze swymi problemami.
Zmiany personalne w diecezji warszawsko-praskiej (2022)

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA

Diecezja w liczbach. Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. obszar: 8 824 km2, mieszkańców: 758 348, katolików: 748 506, parafii: 233, księży diecezjalnych: 488, księży zakonnych: 106, sióstr zakonnych: 315, braci zakonnych: 25, alumnów: 23.
Zmiany personalne w diecezji włocławskiej (2022)


• WROCŁAWSKA archidiecezja

DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA

Diecezja w liczbach: Liczba mieszkańców: 475 000, Liczba katolików: 447 000, Liczba parafii: 187, Liczba księży diecezjalnych: 447, Liczba księży zakonnych: 28, Liczba sióstr zakonnych: 140, Instytuty życia konsekrowanego męskie: 4, Instytuty życia konsekrowanego żeńskie: 14.
Zmiany personalne w diecezji zamojsko-lubaczowskiej (2022)

DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA

Leżąca w zachodniej Polsce diecezja zielonogórsko-gorzowska swymi korzeniami sięga diecezji lubuskiej, istniejącej na tych terenach u początków dziejów Kościoła w Polsce. Jednak jej współczesna historia zaczęła się w 1945 r., gdy po II wojnie światowej powstała Administracja Apostolska Kamieńska, Lubuska i Prałatury Pilskiej z siedzibą w Gorzowie Wlkp., obejmująca wówczas 1/7 terytorium Polski. Formalnie diecezję gorzowską ustanowił 28 czerwca 1972 r. papież Paweł VI bullą Episcoporum Poloniae coetus. 25 marca 1992 r. papież Jan Paweł II bullą Totus tuus Poloniae populus zreorganizował ją i przemianował na diecezję zielonogórsko-gorzowską. Diecezja należy do metropolii szczecińsko-kamieńskiej.
Zmiany personalne w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (2022)

2022-06-03 10:02

Ocena: +103 -71

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowi proboszczowie w Archidiecezji Białostockiej

Arcybiskup Metropolita Białostocki Józef Guzdek wręczył dziś w budynku Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Archidiecezji Białostockiej nominacje nowym proboszczom. Przy wręczaniu obecny był bp Henryk Ciereszko oraz kanclerz Kurii ks. prał. Andrzej Kakareko.

Abp Józef Guzdek wręczając dekrety dziękował kapłanom, którzy z racji wieku lub stanu zdrowia kończą swoją posługę, zaś nowo mianowanych proboszczów prosił, by podjęli z radością i entuzjazmem nowe zadania dla dobra wiernych. Apelował o duszpasterską posługę z pasją i ewangeliczne „nieoglądanie się wstecz”. Wszystkim życzył Bożego błogosławieństwa i ludzkiej życzliwości w parafiach, do których zostali posłani.

CZYTAJ DALEJ

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami

Na progu Adwentu, który rozpoczyna nowy rok liturgiczny, mszalna Liturgia Słowa przypomina Izajaszową wizję pokoju królestwa Bożego, który nastanie na końcu czasów. Do Jerozolimy, miasta wybranego przez Boga, popłyną wszystkie narody i będą się wzajemnie zachęcać do poznawania i przyjęcia woli Bożej. Chociaż całkowite spełnienie tej wizji pozostaje sprawą przyszłości znanej tylko Bogu, to przecież Jerozolima, miejsce męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, nieustannie gromadzi wiernych z całego świata i powietrze nad nią jest gęste od modlitwy zanoszonej w różnych językach. Solidarne nawrócenie i powrót do Boga staną się fundamentem powszechnego pokoju, co symbolizuje przekucie mieczy na lemiesze, a włóczni na sierpy. Narzędzia wojny posłużą pomnażaniu dóbr i pomyślności ludzi. Ta wspaniała wizja, utrwalona na pomniku umieszczonym przed nowojorską siedzibą ONZ, w świecie naznaczonym wojnami i przemocą przypomina, że powinno – i z Bożą pomocą może – być inaczej.

CZYTAJ DALEJ

Powstaje grupa wsparcia!

2022-11-26 19:30

plakat organizatorów

    Z inicjatywy Fundacji Opes139 w Tarnowie powstaje kolejna grupa wsparcia dla rodziców po stracie dziecka w wyniku poronienia, śmierci okołoporodowej i martwego urodzenia.

    Jeśli jesteś rodzicem po stracie i potrzebujesz bezpiecznego miejsca, by o tym porozmawiać, potrzebujesz wsparcia i zrozumienia po stracie swojego dziecka. Poroniłaś i nie umiesz sobie z tym poradzić i żyć na nowo. Chcesz wyjść do świata i opowiedzieć o swojej stracie, o swoim dziecku. Chcesz przyjrzeć się na nowo relacjom z otoczeniem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję