Reklama

Niedziela Legnicka

Myśl na tydzień - bp Andrzej Siemieniewski

27.09.2022 – 3.10.2022
Liturgia to także udział w tajemniczych rzeczywistościach niebiańskich.

20.09.2022 – 26.09.2022
Praca duszpasterza trochę przypomina pracę rolnika, to znaczy, że wymaga nieustannego trudu.

13.09.2022 – 19.09.2022
Z płomieniem wiary przychodzi także płomień miłości i nadziei.

6.09.2022 – 12.09.2022
Pan Bóg nie patrzy na naszą produktywność, ale na dobrą wolę, a gorliwość i wzrost od Niego pochodzi.

30.08.2022 – 5.09.2022
Słowo Boże, wędruje wraz z nami, jak pochodnia i światło.

22.08.2022 – 29.08.2022
Parafia ma na celu stworzenie warunków, abyśmy nie tylko w wierze trwali, ale i abyśmy w wierze wzrastali.

16.08.2022 – 22.08.2022
Mówi się czasem: „Szara codzienność”, a chrześcijanin odkrywa, że codzienność jest barwna, przeniknięta, rozświetlona Bożą obecnością.

9.08.2022 – 15.08.2022
W żadnym innym ludzkim losie prymat łaski nie wyraził się tak dobitnie i jawnie, jak w życiu Maryi.

2.08.2022 – 8.08.2022
Królestwo Boże, to obecność Pana Jezusa w sercach, tam gdzie słupem granicznym jest wiara.

26.07.2022 – 1.08.2022
Bóg zsyła nam pomoc, wsparcie. Nazywamy je łaską. Łaska to nic innego jak moc Boża.

19.07.2022 – 25.07.2022
Pielgrzymowanie okazuje się Bożym błogosławieństwem.

12.07.2022 – 18.07.2022
Kościół winien nabierać świadomości, że jest świątynią Boga, nie po to, by kropić występki wodą święconą, ale od występków ratować.

5.07.2022 – 11.07.2022
Wielkim przywilejem jest zostać nazwanym dzieckiem Bożym.

28.06.2022 – 4.07.2022
Kto przyjmuje Ducha Świętego, przyjmuje Go z obietnicą, że nawet mała wiara może wzrastać.

21.06.2022 – 27.06.2022
Jezus opowiadał o nim tłumom, a potem, w Wieczerniku, sprowadził Królestwo Boże z mocą, do swojego Kościoła.

14.06.2022 – 20.06.2022
Jezus jest obrazem Boga Niewidzialnego. Kościół przypomina, że w Najświętszej Maryi Pannie, upodobnienie do Jezusa Chrystusa jest doskonałe.

7.06.2022 – 13.06.2022
Istnieje potrzeba ukazywania miejsca darów Ducha Świętego, charyzmatów i całego zagadnienia chrześcijańskiego doświadczenia działania Ducha Świętego, na tle centralnego wydarzenia życia duchowego.

31.05.2022 – 6.06.2022
Wszystkie wystawne przyjęcia tego świata są niczym, w porównaniu z Ucztą przygotowaną przez Pana Jezusa.

24.05.2022 – 30.05.2022
Kościół buduje się na Bożym Objawieniu.

17.05.2022 – 23.05.2022
Głoszenie i świadczenie o zmartwychwstaniu zostaje zawierzone każdemu z nas.

10.05.2022 –16.05.2022
Chcemy być dalej wspólnotą, żywą, aktywną. Z jednej strony z wdzięcznością patrzącą w przeszłość, a z drugiej, z gotowością patrzącą w przyszłość.

3.05.2022 – 9.05.2022
Pasterzem można być tylko wtedy, jeśli najpierw jest się chrześcijaninem, jeśli umie się traktować chrześcijaństwo jako radosne źródło łaski i niezawodną ścieżkę zbawienia.

26.04.2022 – 2.05.2022
Fundamentem i źródłem życia, źródłem nadziei, dynamizmu Kościoła, jest całe Triduum Paschalne.

19.04.2022 – 25.04.2022
Pełni wiary w Moc Boga objawioną w Tajemnicy Paschy Jezusa z ufnością powierzamy się Opatrzności Bożej.

12.04.2022 – 18.04.2022
Tymczasem „tajemniczy plan Boży” (Ef 3, 9) polega na tym, że Bóg zmienia świat swoimi sposobami, niekoniecznie politycznymi.

5.04.2022 – 11.04.2022
Chrześcijanin też walczy. Ale nie walczy przeciw innym, chrześcijanin walczy o innych, o ich nawrócenie.

29.03.2022 – 4.04.2022
Nie tylko pamiętamy i świętujemy dzień Zwiastowania Pańskiego, ale wchodzimy też w teraźniejszość obecności Syna Bożego na ziemi.

22.03.2022 – 28.03.2022
Pomoc Kościoła, bardzo wielokształtna i wieloraka, to zarazem pomoc bardzo osobista – od człowieka do człowieka.

14.03.2022 – 21.03.2022
Nawet dobry chrześcijanin potrzebuje jednak pokuty, ponieważ wszyscy znajdujemy się niekiedy na drogach, na których nie powinniśmy się znaleźć.

8.03.2022 – 14.03.2022
Powszechne staje się dziś życie bez wiary, bez nadziei, bez miłości, co ostatecznie oznacza życie bez sensu, bez znaczenia, bez kierunku.

28.02.2022 – 07.03.2022
Nie każdy zasiew wyda plon, ale jeśli się w ogóle go nie wysieje, to plonów nie będzie.

22.02.2022 – 28.02.2022
Brak jedności to nie tylko jakiś problem organizacyjny, to wezwanie by wspólnie stanąć pod krzyżem.

15.02.2022 – 21.02.2022
Także dziś Jezus przychodzi do chorych, także dziś wyciąga do nich swoją dłoń.

8.02.2022 – 14.02.2022
Jak Anioł Stróż, tak również człowiek może być stróżem dobra swojego bliźniego.

1.02.2022 – 7.02.2022
Od stworzenia świata przynajmniej dwa przymioty Boga stały się widzialne: Jego potęga i Jego bóstwo.

25.01.2022 – 31.01.2022
We wspólnocie zakonnej można bardziej dosłownie zrealizować słowa Pisma Świętego.

18.01.2022 – 24.01.2022
Pan Bóg po to wzywa na modlitwę i po to obdarza wspólnotą, aby przez to, co trudne, przejść zwycięsko.

11.01.2022 – 17.01.2022
Mądre rady liczą się wtedy, kiedy się przekładają na zdecydowane gesty.

4.01.2022 – 10.01.2022
Chrystus przynosi pokój tym, którzy przyjmują Go pod swój dach.

28.12.2021 – 3.01.2022
Ważne są wszystkie działania na rzecz pokoju na świecie, ale doskonale zrobimy, jeżeli zaczniemy czerpać pokój od tego, który jest pokojem – Jezusa Chrystusa.

21.12.2021 – 27.12.2021
Jednym z istotnych aspektów realizowania powołania do świętości, jest aspekt maryjny.

14.12.2021 – 20.12.2021
Adwent - to szczególny czas, kiedy dociera do nas coraz więcej Bożego światła.

7.12.2021 – 13.12.2021
Wychowanie to wiele, ale nie wszystko. To ważna część tych warunków, które sprawiają, że człowiek zaczyna mieć otwarte ucho na głos Pana.

30.11.2021 – 6.12.2021
Bóg szuka tych, którzy mogą zmieniać historię w Bożym stylu.

23.11.2021 – 29.11.2021
Święty Józef nie był tylko obserwatorem tego, co realizowało się z Bożej woli, ale brał za to odpowiedzialność.

16.11.2021 – 22.11.2021
Naród jest wielką wspólnotą ludzi, którą łączy kultura, doświadczenie przeszłości.

9.11.2021 – 15.11.2021
Słowo Boże przychodzi do nas z wichrem i ogniem i jest testamentem do wypełnienia.

2.11.2021 – 8.11.2021
Pożytecznie jest znać nienaruszoną Prawdę o Bogu objawioną przez Jezusa, ponieważ w Prawdzie znajduje się zbawienie.

26.10.2021 – 1.11.2021
Wyruszamy w synodalne wędrowanie, oświecone przez Słowo Boże, Tradycję Kościoła, zakorzenione w konkretnym życiu ludu Bożego.

19.10.2021 – 25.10.2021
Dzięki modlitwie powstaje Kościół jako wspólnota przebaczająca i wspólnota przebaczenia.

11.10.2021 – 18.10.2021
Modląc się z Maryją, chcemy wejść w biblijną i kościelną tradycję modlitewną.

5.10.2021 – 11.10.2021
O ile zwykłe życie człowieka to historia zmagania łaski z buntującą się i grzeszną naturą ludzką, o tyle dzieje wiążące Maryję z Bogiem są dziejami samej łaski.

28.09.2021 – 4.10.2021
Katedralny wizerunek Boskiego Serca Jezusa – apeluje: „nie zasmucajcie Ducha Bożego”, gdyż Serce Zbawiciela raduje się każdym gestem miłości wobec bliźniego.

21.09.2021 – 27.09.2021
Katedra – centralna świątynia diecezji, jest właściwym miejscem sprawowania urzędu biskupa.

14.09.2021 – 20.09.2021
Tylko w chrześcijańskiej duchowości Kościoła jest obecny Jezus Ewangelii i tylko tu działa czysta moc Ducha Świętego.

06.09.2021 – 13.09.2021
We współczesnym świecie ważne jest, by były takie miejsca, gdzie Słowo Chrystusa jest naprawdę słuchane

30.08.2021 – 06.09.2021
To, co kiedyś Pan Jezus czynił chodząc po ziemi, teraz chce czynić przez swoje Ciało, czyli Kościół.

24.08.2021 – 30.08.2021
Moc reprezentowania i szerzenia Królestwa otrzymuje się nie przez stanowiska państwowe, tylko przez moc Ducha.

17.08.2021 – 23.08.2021
Gdzie nie ma obecności słowa Bożego, to siłą rzeczy nie ma tam wiary.

10.08.2021 – 16.08.2021
Nagroda w niebie jest czymś, czego przedsmak odczuwa się już tutaj.

2.08.2021 – 9.08.2021
W życiu Kościoła i społeczeństwa potrzebni są ludzie zdolni do całkowitego poświęcenia się Bogu i bliźnim dla miłości Boga.

27.07.2021 – 2.08.2021
Modlimy się nieustannie, by przyszło Królestwo Boże i ono rzeczywiście przychodzi, ale nie od razu całe.

20.07.2021 – 26.07.2021
Duch Święty może przynieść powtórzenie tego wszystkiego, o czym czytamy w Piśmie Świętym.

13.07.2021 – 19.07.2021
Nawet dobry chrześcijanin potrzebuje pokuty, ponieważ wszyscy znajdujemy się niekiedy na drogach, na których nie powinniśmy się znaleźć. Musimy się nawracać!

05.07.2021 – 12.07.2021
Miłość nie jest tylko tworem ludzkiego wysiłku, ale: „miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5).

2021-07-05 11:43

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Myśl na tydzień - Abp Sławoj Leszek Głódź

Abp Sławoj Leszek Głódź

29.12.2014 - 05.01.2015
Tego czystego serca potrzeba ludziom naszej Ojczyzny – dzielenia się miłością jak chlebem powszednim!.

CZYTAJ DALEJ

Wincenty, czyli tam i z powrotem

Czy można zapanować nad wstydem? Podobno jeśli mocno wbije się paznokcie w kciuk, to czerwona twarz wraca do normy. Ale od środka wstyd dalej pali, choć może na zewnątrz już tak bardzo tego nie widać. Jeśli ktoś się wstydzi, że zachował się jak świnia, to w sumie dobrze, bo jest szansa, że tak łatwo tego nie powtórzy. Tylko że ludzkość tak jakoś coraz mniej się wstydzi rzeczy złych.

Ludzie wstydzą się: biedy, pochodzenia, wiary, wyglądu, wagi… I nie jest to wcale wynalazek dzisiejszych napompowanych, szpanujących i wyzwolonych czasów. Takie samo zażenowanie czuł pewien Wincenty, żyjący we Francji na przełomie XVI i XVII wieku. Urodził się w zapadłej wsi, dzieciństwo kojarzyło mu się ze świniakami, biedą, pięciorgiem rodzeństwa i matką - służącą. Chciał się z tego wyrwać. Więc wymyślił sobie, że zostanie księdzem. Serio. Nie szukał w tym wszystkim specjalnie Boga. Miał tylko dość biedy. Rodzice dali mu, co mogli, ale szału nie było, więc chłopak dorabiał korepetycjami, jednocześnie z całych sił próbując ukryć swoje pochodzenie. Dlatego, kiedy ojciec przyszedł go odwiedzić w szkole, Wincenty nie chciał z nim rozmawiać. Sumienie wyrzucało mu to potem do późnej starości.

CZYTAJ DALEJ

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu

2022-09-27 20:07

[ TEMATY ]

komunikat

Wyższe Seminarium Duchowne

Red.

Komunikat dotyczący przeniesienia Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu do Warszawy począwszy od przyszłego roku formacyjnego 2023/2024.

Treść komunikatu:

Podziel się cytatem

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję