Reklama

Niedziela Legnicka

Myśl na tydzień - bp Andrzej Siemieniewski

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

20.02.2024 – 26.02.2024
Wielki Post można nazwać czasem Wielkiej Obietnicy

13.02.2024 – 19.02.2024
Wraz z całym Kościołem dziękujemy za osoby, które ślubując rady ewangeliczne, przypominają wszystkim, że Bóg prawdziwie jest Miłością.

06.02.2024 – 12.02.2024
Nauka Jezusa jest nauką nową, jest nauką z mocą.

30.01.2024 – 5.02.2024
To, co Bóg mówił, zostało utrwalone na kartach Pisma Świętego, by rodzić w nas wiarę, budzić nadzieję i zapalać miłość.

23.01.2024 – 29.01.2024
Dobra Nowina polega na powtarzaniu tego, co Pan Jezus ogłosił.

16.01.2024 – 22.01.2024
Dobra Nowina to przede wszystkim obwieszczanie, że Bóg jest światłością.

9.01.2024 – 15.01.2024
Dobry czyn przynosi nam radość.

2.01.2024 – 8.01.2024
Czas Bożego Narodzenia to czas, kiedy objawia się Miłosierdzie Boże.

26.12.2023 – 1.01.2024
Jezus jest Światłością świata. A my, jeśli dochowamy Mu wierności, również możemy stać się światłością dla świata.

19.12.2023 – 25.12.2023
Pokój, radość i nadzieja: te dary niech staną się naszym udziałem i naszym darem dla współczesnego świata.

12.12.2023 – 18.12.2023
Adwent jest czasem nowego początku, aby myślą i życiem przebiec przez całą historię Zbawienia.

5.12.2023 – 11.12.2023
Z Maryją przyszło Zbawienie.

14.11.2023 – 20.11.2023
Niepodleganie ani grzechowi, lękowi, ani temu, co wiedzie w jakimś złym kierunku, to niepodległość ducha.

7.11.2023 – 13.11.2023
Czasy trudne można zmieniać. Czasy trudne można zmieniać od wnętrza. Nawet sytuacje bez nadziei, można zmieniać na sytuacje nadziei.

31.10.2023 – 6.11.2023
Potrzebne jest nam rozeznawanie woli Bożej.

24.10.2023 – 30.10.2023
Ludzie różnie odpowiadają na miłość Bożą. Jedni całym sobą, całym życiem, całym sercem i umysłem, a inni, z mocnym ograniczeniem.

17.10.2023 – 23.10.2023
Historia Izraela w Starym Testamencie, historia Kościoła w Testamencie Nowym to przede wszystkim historia Bożej miłości.

10.10.2023 – 16.10.2023
Radość to dotknięcie Królestwa Bożego, bo Królestwo Boże to: sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.

3.10.2023 – 9.10.2023
Każdy ochrzczony ma swoją misję, swoją rolę w Kościele.

26.09.2023 – 2.10.2023
Każdy jest powołany do tego, by cegiełka po cegiełce przyczyniać się do budowania świątyni, która wznosi się z żywych kamieni serc.

19.09.2023 – 25.09.2023
Pan Bóg pragnie mieć wspólnotę ludzi wierzących, ludzi gorącej wiary, która ogrzewa innych w miłości charytatywnej.

12.09.2023 – 18.09.2023
Towarzyszy nam intencja modlitwy za całe środowisko osób niepełnosprawnych, bo Kościół uczy się od nich, co znaczy miłość bliźniego.

5.09.2023 – 11.09.2023
Walka chrześcijańska nigdy nie jest przeciw ludziom, ale o ludzi.

15.08.2023 – 21.08.2023
Wraz z Maryją ufamy Bogu.

8.08.2023 – 14.08.2023
Jezus w swojej Eucharystycznej obecności chce przenikać do serca człowieka.

1.08.2023 – 7.08.2023
Każda pielgrzymka jest miniaturą chrześcijańskiego życia.

18.07.2023 – 24.07.2023
Prawdziwy sens liturgii mieści się tam, gdzie Jezus króluje na wieki.

11.07.2023 – 17.07.2023
Jubileusze są nam potrzebne, aby jeszcze bardziej nabrać wiary nadziei i miłości.

4.07.2023 – 10.07.2023
Pan Bóg chce nas spotkać tu, gdzie jesteśmy, a nie tam, gdzie moglibyśmy być.

27.06.2023 – 3.07.2023
Eucharystia jest pamiątką tego, co było 2 tys. lat temu, ale jest także tym, co dzieje się tu i teraz.

20.06.2023 – 26.06.2023
Bycie chrześcijaninem to bycie w drodze, a Drogą jest Chrystus.

13.06.2023 – 19.06.2023
Podczas Mszy św. słowo Boże ma szansę przebywać w nas z całym swym bogactwem.

6.06.2023 – 12.06.2023
Świadków wiary często nazywamy świętymi. To ci, którzy otwierają swoje serce na przyjście Ducha Świętego.

30.05.2023 – 5.06.2023
Każda służba braciom i siostrom, każda służba społeczna, znajduje swoje odniesienie, swoje zakotwiczenie w Bogu i w wierze.

23.05.2023 – 29.05.2023
Rozmiłować się we Mszy św. znaczy uwierzyć w Boże obietnice.

16.05.2023 – 22.05.2023
Jezus Chrystus przemienia myślenie, serce, życie, ustanawia cel, kierunek i prowadzi człowieka do zbawienia.

9.05.2023 – 15.05.2023
Potrzeba nam okazji do przystanięcia, do zatrzymania się, aby dać miejsce refleksji – również historycznej.

2.05.2023 – 8.05.2023
Pan Bóg okazuje swoją moc w sposób przedziwny: w krzyżu Chrystusa, ale i w Jego Zmartwychwstaniu.

25.04.2023 – 1.05.2023
Pan Bóg okazuje swoją moc w sposób przedziwny: w krzyżu Chrystusa, ale i w Jego Zmartwychwstaniu.

18.04.2023 – 24.04.2023
Jest coś z oddawania życia w kapłaństwie, które otrzymujemy w sakramencie święceń prezbiteratu.

11.04.2023 – 17.04.2023
Przeżywana aktualnie wiosna, jako pora roku, przynosi nadzieję naturalną. Święta Wielkanocne przynoszą natomiast nadzieję nadprzyrodzoną.

4.04.2023 – 10.04.2023
Jezus żyje! Jezus Zmartwychwstał! To On jest Panem historii, to On jest Panem Kościoła, to On jest Panem naszych serc.

28.03.2023 – 3.04.2023
Dojrzałość chrześcijańska wymaga pogłębiania, a nawet zanurzania się w głębię Ewangelii.

21.03.2023 – 27.03.2023
Wielki Post jest obrazem życia chrześcijańskiego jako drogi.

14.03.2023 – 20.03.2023
Bóg przemawia do człowieka przez swoje słowo. To słowo ma odbić się echem w sercu i życiu człowieka.

7.03.2023 – 13.03.2023
Spotkanie z Chrystusem na krzyżu, odrzuconym, ubiczowanym, złożonym do grobu, to spotkanie z Miłością Największą.

28.02.2023 – 6.03.2023
W liturgii otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

21.02.2023 – 27.02.2023
Człowiek dojrzały to taki, który bierze odpowiedzialność. To oznacza wejście w przestrzeń dorosłości, dojrzałości jaką jest Kościół Boga żywego.

14.02.2023 – 20.02.2023
Miłość Boża to moc organizująca nasze życie.

7.02.2023 – 13.02.2023
Symeon i Anna, którzy wyszli na spotkanie Jezusa, są prawzorem życia konsekrowanego poświęconego Bogu.

31.01.2023 – 6.02.2023
Jezus ma wielką moc przyciągania człowieka do siebie przez moc miłości.

24.01.2023 – 30.01.2023
Na dwa sposoby napełniamy się słowem Bożym: przyjmując słowo, które słyszymy i przyjmując słowo, które stało się Ciałem w Komunii św.

17.01.2023 – 23.01.2023
Potrzeba nam takiej wiedzy, jaką mieli Mędrcy, ich wiedza sprawiła, że powstali, wyruszyli w drogę, dotarli do celu i znaleźli Jezusa.

10.01.2023 – 16.01.2023
Nasz wspólny obowiązek na nowy rok to obowiązek miłości: nieść pomoc tym, którzy jej oczekują.

3.01.2023 – 9.01.2023
Świętowanie Bożego Narodzenia przez udział w liturgii to czas, w którym tajemnica obecności Pana Jezusa może wybrzmieć w pełni.

27.12.2022 – 2.01.2023
Bóg, kiedy przychodzi do człowieka, przychodzi jako Płomień, jako Światło, jako Blask.

20.12.2022 – 26.12.2022
Dobra Nowina o Narodzeniu Jezusa przenosi się z serca do serca. To zaś generuje dobre czyny wyrażane w miłości, pomocy, wyciągniętej dłoni.

13.12.2022 – 19.12.2022
Czekanie na powtórne przyjście Pana Jezusa, to to, co w pierwszych wiekach chrześcijaństwa określane było mianem „Chwalebnej Paruzji”.

6.12.2022 – 12.12.2022
Dążenie do świętości na wzór Maryi pozwala nam poczuć się zakorzenionym w najszerzej pojętej Tradycji chrześcijańskiej duchowości.

15.11.2022 – 21.11.2022
Nadzieja zakotwiczona jest głębiej niż w tym co widać – bo w Bogu, w Jego obecności, chwale i łasce.

8.11.2022 – 14.11.2022
Życie to pielgrzymka. Pielgrzymuje się do celu. Pielgrzymuje się, by znaleźć w niebie wieczne mieszkanie.

1.11.2022 – 7.11.2022
Wędrując z pielgrzymką modlitwy po cmentarzach, wyrażamy pielgrzymkę Kościoła ku zbawieniu wiecznemu.

25.10.2022 – 31.10.2022
Tajemnice różańcowe są wspomnieniami Najświętszej Maryi Panny, którymi żyje wspólnota chrześcijańska.

18.10.2022 – 24.10.2022
Dziś obrazem sieci apostołów stał się internet, międzyludzka sieć powiązań, dzielenia się doświadczeniami, a także tym, jak wspaniałym może być chrześcijaństwo.

11.10.2022 – 17.10.2022
Mamy naszą modlitwą wzniecać ogień, który będzie miał moc rozświetlić i ogrzać te przestrzenie, gdzie panuje mrok duchowy, gdzie serca ludzkie potrzebują ognia, żaru.

4.10.2022 – 10.10.2022
Prawdziwa młodość to działanie, to tworzenie, to radość z tego, co się czyni.

27.09.2022 – 3.10.2022
Liturgia to także udział w tajemniczych rzeczywistościach niebiańskich.

20.09.2022 – 26.09.2022
Praca duszpasterza trochę przypomina pracę rolnika, to znaczy, że wymaga nieustannego trudu.

13.09.2022 – 19.09.2022
Z płomieniem wiary przychodzi także płomień miłości i nadziei.

6.09.2022 – 12.09.2022
Pan Bóg nie patrzy na naszą produktywność, ale na dobrą wolę, a gorliwość i wzrost od Niego pochodzi.

30.08.2022 – 5.09.2022
Słowo Boże, wędruje wraz z nami, jak pochodnia i światło.

22.08.2022 – 29.08.2022
Parafia ma na celu stworzenie warunków, abyśmy nie tylko w wierze trwali, ale i abyśmy w wierze wzrastali.

16.08.2022 – 22.08.2022
Mówi się czasem: „Szara codzienność”, a chrześcijanin odkrywa, że codzienność jest barwna, przeniknięta, rozświetlona Bożą obecnością.

9.08.2022 – 15.08.2022
W żadnym innym ludzkim losie prymat łaski nie wyraził się tak dobitnie i jawnie, jak w życiu Maryi.

2.08.2022 – 8.08.2022
Królestwo Boże, to obecność Pana Jezusa w sercach, tam gdzie słupem granicznym jest wiara.

26.07.2022 – 1.08.2022
Bóg zsyła nam pomoc, wsparcie. Nazywamy je łaską. Łaska to nic innego jak moc Boża.

19.07.2022 – 25.07.2022
Pielgrzymowanie okazuje się Bożym błogosławieństwem.

12.07.2022 – 18.07.2022
Kościół winien nabierać świadomości, że jest świątynią Boga, nie po to, by kropić występki wodą święconą, ale od występków ratować.

5.07.2022 – 11.07.2022
Wielkim przywilejem jest zostać nazwanym dzieckiem Bożym.

28.06.2022 – 4.07.2022
Kto przyjmuje Ducha Świętego, przyjmuje Go z obietnicą, że nawet mała wiara może wzrastać.

21.06.2022 – 27.06.2022
Jezus opowiadał o nim tłumom, a potem, w Wieczerniku, sprowadził Królestwo Boże z mocą, do swojego Kościoła.

14.06.2022 – 20.06.2022
Jezus jest obrazem Boga Niewidzialnego. Kościół przypomina, że w Najświętszej Maryi Pannie, upodobnienie do Jezusa Chrystusa jest doskonałe.

7.06.2022 – 13.06.2022
Istnieje potrzeba ukazywania miejsca darów Ducha Świętego, charyzmatów i całego zagadnienia chrześcijańskiego doświadczenia działania Ducha Świętego, na tle centralnego wydarzenia życia duchowego.

31.05.2022 – 6.06.2022
Wszystkie wystawne przyjęcia tego świata są niczym, w porównaniu z Ucztą przygotowaną przez Pana Jezusa.

24.05.2022 – 30.05.2022
Kościół buduje się na Bożym Objawieniu.

17.05.2022 – 23.05.2022
Głoszenie i świadczenie o zmartwychwstaniu zostaje zawierzone każdemu z nas.

10.05.2022 –16.05.2022
Chcemy być dalej wspólnotą, żywą, aktywną. Z jednej strony z wdzięcznością patrzącą w przeszłość, a z drugiej, z gotowością patrzącą w przyszłość.

3.05.2022 – 9.05.2022
Pasterzem można być tylko wtedy, jeśli najpierw jest się chrześcijaninem, jeśli umie się traktować chrześcijaństwo jako radosne źródło łaski i niezawodną ścieżkę zbawienia.

26.04.2022 – 2.05.2022
Fundamentem i źródłem życia, źródłem nadziei, dynamizmu Kościoła, jest całe Triduum Paschalne.

19.04.2022 – 25.04.2022
Pełni wiary w Moc Boga objawioną w Tajemnicy Paschy Jezusa z ufnością powierzamy się Opatrzności Bożej.

12.04.2022 – 18.04.2022
Tymczasem „tajemniczy plan Boży” (Ef 3, 9) polega na tym, że Bóg zmienia świat swoimi sposobami, niekoniecznie politycznymi.

5.04.2022 – 11.04.2022
Chrześcijanin też walczy. Ale nie walczy przeciw innym, chrześcijanin walczy o innych, o ich nawrócenie.

29.03.2022 – 4.04.2022
Nie tylko pamiętamy i świętujemy dzień Zwiastowania Pańskiego, ale wchodzimy też w teraźniejszość obecności Syna Bożego na ziemi.

22.03.2022 – 28.03.2022
Pomoc Kościoła, bardzo wielokształtna i wieloraka, to zarazem pomoc bardzo osobista – od człowieka do człowieka.

14.03.2022 – 21.03.2022
Nawet dobry chrześcijanin potrzebuje jednak pokuty, ponieważ wszyscy znajdujemy się niekiedy na drogach, na których nie powinniśmy się znaleźć.

8.03.2022 – 14.03.2022
Powszechne staje się dziś życie bez wiary, bez nadziei, bez miłości, co ostatecznie oznacza życie bez sensu, bez znaczenia, bez kierunku.

28.02.2022 – 07.03.2022
Nie każdy zasiew wyda plon, ale jeśli się w ogóle go nie wysieje, to plonów nie będzie.

22.02.2022 – 28.02.2022
Brak jedności to nie tylko jakiś problem organizacyjny, to wezwanie by wspólnie stanąć pod krzyżem.

15.02.2022 – 21.02.2022
Także dziś Jezus przychodzi do chorych, także dziś wyciąga do nich swoją dłoń.

8.02.2022 – 14.02.2022
Jak Anioł Stróż, tak również człowiek może być stróżem dobra swojego bliźniego.

1.02.2022 – 7.02.2022
Od stworzenia świata przynajmniej dwa przymioty Boga stały się widzialne: Jego potęga i Jego bóstwo.

25.01.2022 – 31.01.2022
We wspólnocie zakonnej można bardziej dosłownie zrealizować słowa Pisma Świętego.

18.01.2022 – 24.01.2022
Pan Bóg po to wzywa na modlitwę i po to obdarza wspólnotą, aby przez to, co trudne, przejść zwycięsko.

11.01.2022 – 17.01.2022
Mądre rady liczą się wtedy, kiedy się przekładają na zdecydowane gesty.

4.01.2022 – 10.01.2022
Chrystus przynosi pokój tym, którzy przyjmują Go pod swój dach.

28.12.2021 – 3.01.2022
Ważne są wszystkie działania na rzecz pokoju na świecie, ale doskonale zrobimy, jeżeli zaczniemy czerpać pokój od tego, który jest pokojem – Jezusa Chrystusa.

21.12.2021 – 27.12.2021
Jednym z istotnych aspektów realizowania powołania do świętości, jest aspekt maryjny.

14.12.2021 – 20.12.2021
Adwent - to szczególny czas, kiedy dociera do nas coraz więcej Bożego światła.

7.12.2021 – 13.12.2021
Wychowanie to wiele, ale nie wszystko. To ważna część tych warunków, które sprawiają, że człowiek zaczyna mieć otwarte ucho na głos Pana.

30.11.2021 – 6.12.2021
Bóg szuka tych, którzy mogą zmieniać historię w Bożym stylu.

23.11.2021 – 29.11.2021
Święty Józef nie był tylko obserwatorem tego, co realizowało się z Bożej woli, ale brał za to odpowiedzialność.

16.11.2021 – 22.11.2021
Naród jest wielką wspólnotą ludzi, którą łączy kultura, doświadczenie przeszłości.

9.11.2021 – 15.11.2021
Słowo Boże przychodzi do nas z wichrem i ogniem i jest testamentem do wypełnienia.

2.11.2021 – 8.11.2021
Pożytecznie jest znać nienaruszoną Prawdę o Bogu objawioną przez Jezusa, ponieważ w Prawdzie znajduje się zbawienie.

26.10.2021 – 1.11.2021
Wyruszamy w synodalne wędrowanie, oświecone przez Słowo Boże, Tradycję Kościoła, zakorzenione w konkretnym życiu ludu Bożego.

19.10.2021 – 25.10.2021
Dzięki modlitwie powstaje Kościół jako wspólnota przebaczająca i wspólnota przebaczenia.

11.10.2021 – 18.10.2021
Modląc się z Maryją, chcemy wejść w biblijną i kościelną tradycję modlitewną.

5.10.2021 – 11.10.2021
O ile zwykłe życie człowieka to historia zmagania łaski z buntującą się i grzeszną naturą ludzką, o tyle dzieje wiążące Maryję z Bogiem są dziejami samej łaski.

28.09.2021 – 4.10.2021
Katedralny wizerunek Boskiego Serca Jezusa – apeluje: „nie zasmucajcie Ducha Bożego”, gdyż Serce Zbawiciela raduje się każdym gestem miłości wobec bliźniego.

21.09.2021 – 27.09.2021
Katedra – centralna świątynia diecezji, jest właściwym miejscem sprawowania urzędu biskupa.

14.09.2021 – 20.09.2021
Tylko w chrześcijańskiej duchowości Kościoła jest obecny Jezus Ewangelii i tylko tu działa czysta moc Ducha Świętego.

06.09.2021 – 13.09.2021
We współczesnym świecie ważne jest, by były takie miejsca, gdzie Słowo Chrystusa jest naprawdę słuchane

30.08.2021 – 06.09.2021
To, co kiedyś Pan Jezus czynił chodząc po ziemi, teraz chce czynić przez swoje Ciało, czyli Kościół.

24.08.2021 – 30.08.2021
Moc reprezentowania i szerzenia Królestwa otrzymuje się nie przez stanowiska państwowe, tylko przez moc Ducha.

17.08.2021 – 23.08.2021
Gdzie nie ma obecności słowa Bożego, to siłą rzeczy nie ma tam wiary.

10.08.2021 – 16.08.2021
Nagroda w niebie jest czymś, czego przedsmak odczuwa się już tutaj.

2.08.2021 – 9.08.2021
W życiu Kościoła i społeczeństwa potrzebni są ludzie zdolni do całkowitego poświęcenia się Bogu i bliźnim dla miłości Boga.

27.07.2021 – 2.08.2021
Modlimy się nieustannie, by przyszło Królestwo Boże i ono rzeczywiście przychodzi, ale nie od razu całe.

20.07.2021 – 26.07.2021
Duch Święty może przynieść powtórzenie tego wszystkiego, o czym czytamy w Piśmie Świętym.

13.07.2021 – 19.07.2021
Nawet dobry chrześcijanin potrzebuje pokuty, ponieważ wszyscy znajdujemy się niekiedy na drogach, na których nie powinniśmy się znaleźć. Musimy się nawracać!

05.07.2021 – 12.07.2021
Miłość nie jest tylko tworem ludzkiego wysiłku, ale: „miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5).

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

2021-07-05 11:43

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Bp Siemieniewski spotkał się z dziennikarzami

[ TEMATY ]

bp Andrzej Siemieniewski

ks. Waldemar Wesołowski

- Myślę o Legnicy, już jako o moim domu – powiedział biskup legnicki Andrzej Siemieniewski podczas pierwszego spotkania z dziennikarzami mediów diecezjalnych. Dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej został mianowany 4. biskupem legnickim. Decyzja papieża Franciszka została ogłoszona 28 czerwca br. Dzień później dokonało się kanoniczne przekazanie diecezji.

Bp Andrzej zaznaczył, że do diecezji legnickiej przychodzi z przesłaniem, które zawarte jest w jego zawołaniu biskupim od samego początku – Deus caritas Est (Bóg jest miłością). – Miłość boża, tak, jak ją poznajemy z Pisma św., jest rodzajem mocy, która wchodzi w życie grzesznego świata, aby ten świat przemieniać od środka. Jest to miłość o wiele głębsza, szersza niż tylko miłość ludzka. Jest to miłość z mocą uzdrawiającą, przemieniającą. O taką miłość chcę się modlić i o taką miłość chcę prosić wszystkich diecezjan – powiedział nowy biskup legnicki.

CZYTAJ DALEJ

Chrystus we wszystkich widzi swoje dzieci

[ TEMATY ]

homilia

rozważania

©Pavlo - stock.adobe.com

Rozważania do Ewangelii Mt 5, 43-48.

Sobota, 24 lutego. Wielki Post

CZYTAJ DALEJ

Abp Ziółek podczas liturgii stacyjnej: bądźmy siewcami przebaczenia!

2024-02-25 10:00

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

ks. Paweł Kłys

- Bądźmy siewcami przebaczenia, jeśli nie na miarę Chrystusa, to na miarę nas słabych i niedoskonałych ludzi. Religia chrześcijańska jest religią miłości i przebaczenia. Odwagi! Nie lękajmy się. Przemieniajmy siebie, drugiego człowieka i świat cały miłością, przebaczeniem i budowaniem zgody i pokoju – mówił abp Władysław Ziółek.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję