Reklama

Niedziela w Warszawie

Oaza łączy pokolenia

Formacja oazowa jest fundamentem do tworzenia wspólnoty życia i działania apostolskiego – pisze specjalnie dla Niedzieli Michał Kędzierski z Diakonii Społecznej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej.

Niedziela warszawska 48/2021, str. V

[ TEMATY ]

oaza

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Ruch Światło‑Zycie

Archiwum DSRŚŻ

Spotkanie modlitewne Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Spotkanie modlitewne Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Słowo „oaza” nasuwa zwykle skojarzenia z wesołą młodzieżą śpiewającą w kościele przy akompaniamencie gitary lub z małżeństwami, które otoczone gromadką pociech, odbywają spotkania Domowego Kościoła. Jednak założyciel Ruchu Światło-Życie, sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki nie był kapłanem wpasowującym się w schematy. A inspirowani jego nauczaniem uczestnicy oazy tworzą w Kościele rzeczywistość wielowymiarową, obejmującą różne powołania i drogi życia.

Na Sielcach

W czwartki w „katakumbach” domu parafialnego Zmartwychwstańców przy ul. Chełmskiej spotyka się wspólnota, której historia sięga jeszcze lat 80. XX wieku. Wspólne modlitwy kilkoro uczestników Ruchu Światło-Życie zaowocowały powstaniem Wspólnoty Misterium Paschalnego, żyjącej charyzmatem oazy i osadzonej w jej strukturach, ale czerpiącej też z duchowości zmartwychwstańczej.

Wspólnota, której hasłem jest „Ze śmierci do życia mocą miłości Chrystusa”, próbuje łączyć różne pokolenia: dorosłych, młodzież i dzieci, małżeństwa i osoby samotne. W pewnym stopniu jest to proces naturalny. Osoby, które zakładały kiedyś wspólnotę są już często dziadkami i babciami, ich dzieci przejmują różne odpowiedzialności w Ruchu Światło-Życie. Na oazowej drodze nieraz spotykają się przyszli współmałżonkowie, tworzą rodziny, a na spotkaniach wspólnoty kręcą się małe i większe dzieci. Formacja oazowa jest tu fundamentem do tworzenia, na wzór pierwotnego Kościoła, wspólnoty życia i działania apostolskiego.

Właśnie na letniej oazie Joanna poznała swojego męża. – Doświadczenie wiary pomogło nam przetrwać wiele trudności, po ludzku nie do przejścia – mówi Joanna i podkreśla znaczenie wspólnej modlitwy, kiedy „trzeba stawać w prawdzie przed Panem Bogiem i przed sobą” i ta wzajemna otwartość niezwykle wzmacnia więź małżeńską. We wspólnocie odnajdują się też osoby stanu wolnego, dla których jest to miejsce dzielenia się życiem, umocnienia wiary, odnajdywania się w „posiadaniu siebie w dawaniu siebie”. – Wspólnota daje mi poczucie przynależności do grupy i wspiera w drodze do Pana. Tu spotykam się z akceptacją i sama staram się być tolerancyjną, co nie jest proste – mówi Magda.

Reklama

Prawda – Krzyż – Wyzwolenie

Pierwszy moderator wspólnoty o. Marian Piwko wskazywał, że prekursorem wizji ks. Blachnickiego był założyciel Zmartwychwstańców, sługa Boży Bogdan Jański. Tworząc wspólnotę polskich emigrantów w Paryżu, Jański widział potrzebę apostolstwa osób świeckich, które w swojej rodzinie, środowisku, miejscu pracy będą dawały świadectwo życia przenikniętego duchem Ewangelii. To odrodzenie wewnętrzne Polaków miało być także podstawą do odzyskania suwerenności Ojczyzny, wymazanej w tamtym czasie z mapy świata.

Od tego czasu minęły dwa wieki, jednak kwestia zaangażowania świeckich w głoszenie Ewangelii i podejmowania przez nich odpowiedzialności za Kościół jest bardzo aktualna. Znajduje ona wyraz także w temacie obecnego roku formacyjnego oazy: Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Słowami tymi ks. Blachnicki zatytułował program przełożenia Ewangelii na praktyczne działania w dziedzinie społecznej, drogę na której wolność wewnętrzna, wynikająca z przemiany człowieka zbawczą mocą Chrystusa, wydaje owoce we wszystkich dziedzinach życia.

Kościół łączy narody

Jak to dziedzictwo przekłada się na działania podejmowane przez Wspólnotę Misterium Paschalnego? Aby, jak mówił założyciel oazy, „światło prawdy Bożej wprowadzać w życie”, potrzebne było „powstanie z kanapy” w parafialnej salce i podjęcie różnych inicjatyw ewangelizacyjnych, najpierw w najbliższej okolicy.

„Duch wieje kędy chce” i był czas, gdy trafiliśmy nawet w dalekie stepy Ukrainy. To było doświadczenie innej rzeczywistości, gdzie brakowało cywilizacyjnych udogodnień, ale też tylko raz na miesiąc mogła być sprawowana Eucharystia. Wierni poświęcali nieraz całą niedzielę na dotarcie do kościoła i powrót. Za to liturgia w kościele w Chersoniu była niezapomnianym doświadczeniem Kościoła łączącego narody. Zwyczajem było, że Ojcze Nasz wybrzmiewało po kolei w językach wszystkich obecnych: po ukraińsku, rosyjsku, polsku, niemiecku, ormiańsku…

Reklama

Z drugiej strony mieliśmy okazje dzielić się naszą wiarą na współczesnych areopagach, np. gdy w Sali Kolumnowej Sejmu modliliśmy się słowami św. Jana Pawła II, aby Duch Święty zstąpił i odnowił oblicze polskiej ziemi. Szczególnie zabrzmiała w tym miejscu, kojarzonym z wielką, choć nieraz dzielącą polskie społeczeństwo polityką, oazowa pieśń Jezus jest Panem.

W 30-lecie śmierci założyciela oazy pojawiła się możliwość ożywienia miejsca, w którym polski Papież wypowiedział w 1979 r. tak owocną w swoich skutkach modlitwę. Plac Piłsudskiego wypełnił się uczestnikami oazy i gośćmi, odbywały się panele dyskusyjne i koncerty, prezentowane były świadectwa.

W organizację wydarzenia Świadek Wolności zaangażowała się cała wspólnota. Wymagało to kilku miesięcy przygotowań, ale mieliśmy satysfakcję, że ewangeliczne przesłanie i nauczanie społeczne ks. Blachnickiego nazywanego prorokiem naszych czasów mogło dotrzeć do szerszego audytorium, znajdując również oddźwięk w mediach.

Chełmska – Krościenko

Członkowie Wspólnoty Misterium Paschalnego uczestniczą też w przemianie, jaka dokonuje się w centrum oazy w Krościenku. Powstaje tam Centrum Ekologii Integralnej, pomyślane jako miejsce edukacji i ewangelizacji w duchu encykliki papieża Franciszka Laudato si’ oraz nowy ośrodek rekolekcyjny. Część z nas wspiera te dzieła, wykorzystując swoje umiejętności zawodowe.

Innym polem zaangażowania, zwłaszcza wspólnotowych małżeństw, jest kampania społeczna „Nierozerwalni” promująca budowanie trwałych więzi rodzinnych.

Reklama

Akcje ewangelizacyjne przynoszą nieraz zaskakujące owoce. Jedną z nich wspólnota prowadziła w położonym na terenie parafii parku, a mimowolnymi świadkami byli panowie raczący się piwem koło budki oferującej ten alkohol. Tak się jakoś złożyło, że panowie w tym miejscu już więcej nie pili, a niedługo później zniknęła i sama budka. W sposób niezamierzony historia ta wpisała się w nasz udział w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka, której członkowie podejmują dobrowolną abstynencję oraz modlitwę w intencji osób uzależnionych od alkoholu.

Krucjata jest odpowiedzią Ruchu Światło-Zycie na słowa św. Jana Pawła II do Polaków: „Proszę, abyście przeciwstawili się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu”.

Spróbuj i Ty!

W każdy trzeci czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18 Wspólnota Misterium Paschalnego prowadzi w kościele św. Kazimierza przy ul. Chełmskiej modlitwę w intencji osób uzależnionych i ich rodzin. A wszystkich, którzy chcieliby nas bliżej poznać, zapraszamy na nasze czwartkowe spotkania (informacje: wspolnotamisteriumpaschalnego.wordpress.com, kontakt: w.r.terlikowski@gmail.com).

2021-11-23 07:24

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jedyna droga wyzwolenia

Niedziela podlaska 49/2021, str. IV

[ TEMATY ]

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Archiwum autora

W krzyż wpatrywali się wierni z parafii Prostyń

W krzyż wpatrywali się wierni z parafii Prostyń

Niedawno w naszej diecezji zakończyła się peregrynacja ikony krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Rozpoczęcie peregrynacji krzyża KWC miało miejsce 21 października w Czartajewie. Następnie wierni trwali na modlitwie w rejonie Bielska Podlaskiego (Hajnówka, Rudka), Kamionny (Prostyń), Łochowa, Węgrowa, w tym Sokołowa Podlaskiego, gdzie 20 listopada peregrynacja się zakończyła. Przebieg modlitewnych spotkań miał podobny charakter we wszystkich parafiach. Msze św. sprawowane były w intencji trzeźwości ojczyzny i parafii. Wierni odmówili także Różaniec oraz uczestniczyli w Drodze Krzyżowej. Nieodzownym momentem peregrynacji w każdej parafii była adoracja krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

CZYTAJ DALEJ

Recepta na trudną miłość

2023-01-29 23:11

[ TEMATY ]

Częstochowa

Jacek Pulikowski

Szkoła Nazaretu

Maciej Orman/Niedziela

Jacek Pulikowski z żoną Jadwigą

Jacek Pulikowski z żoną Jadwigą

– Jedynym źródłem szczęścia na ziemi jest relacja miłości – powiedział dr Jacek Pulikowski, od wielu lat zaangażowany w działalność duszpasterstwa rodzin i poradnictwo rodzinne. 29 stycznia w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin Nazaret w Częstochowie, w ramach Szkoły Nazaretu wygłosił konferencję nt. „Jak wyjść z kryzysu i wygrać trudne małżeństwo?”.

Dr Pulikowski przestrzegał mężczyzn przed podporządkowaniem życia „działaniom, firmom, jakimkolwiek sukcesom”. – Jest jedno źródło szczęścia: relacja między istotą obdarzoną wymiarem duchowym a drugą istotą obdarzoną wymiarem duchowym – zaznaczył.

CZYTAJ DALEJ

Papież do włoskich siatkarzy: bądźcie świadkami uczciwości

2023-01-30 15:05

Grzegorz Gałązka

„Życzę wam byście grając bawili się, a także bronili na boisku i poza nim wartości przyjaźni, solidarności i pokoju” – powiedział papież podczas spotkania z przedstawicielami Włoskiej Federacji Piłki Siatkowej. Franciszek odniósł do życiowego doświadczenia kilka charakterystycznych elementów gry w siatkówkę.

Ojciec Święty rozpoczął od zagrywki, która rozpoczyna grę. Wskazał, że w życiu codziennym trzeba wziąć odpowiedzialność i zaangażować się. Sport może bardzo pomóc w przezwyciężeniu nieśmiałości i kruchości, w dojrzewaniu do świadomości bycia aktywnymi uczestnikami wydarzeń, które dzieją się wokół. Franciszek wskazał, że zagrywce odpowiada przyjęcie piłki i skierowanie jej na właściwe pole. Należy z cierpliwością i pokorą przyjmować sugestie innych. Nie zostaje się mistrzem bez trenera gotowego towarzyszyć, korygować, podnosić się z porażki oraz dzielić radość zwycięstwa. Potem, jak mówił papież, następuje podanie do partnera, który ma zakończyć akcję. Siatkówka jest grą zespołową, w której każdy jest wezwany do wniesienia wkładu, aby można było odnieść zwycięstwo.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję